แสงแห่งธรรมเพื่อเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

เผชิญกับความท้าทายในชีวิตด้วยความแข็งแกร่ง ความเข้าใจในวิถีธรรม และความกรุณาต่อทุกคน

Back to Schedule
Donate

  ยามเผชิญกับโลกทุกวันนี้ที่ปั่นป่วนไร้ความแน่นอน หลายๆ คนแสวงหาความเข้าใจและทิศทางเพื่อตนเองและครอบครัว

  ในคำสอนอุดมปัญญาของท่านปรมหังสา โยคานันทะ เราได้พบคำแนะนำและกำลังใจที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายได้ ข้อเขียนที่ให้กำลังใจและแรงดลใจนี้ได้จากคำพูดของปรมหังสาจีที่กล่าวแก่ศิษย์ของท่าน ซึ่งท่านทั้งหลายสามารถนำมาใช้ให้ความสบายใจได้ทันที เราหวังว่าถ้อยคำเหล่านี้จะยิ่งทำให้ท่านศรัทธาความรักนิรันดร์และการคุ้มครองของพระเจ้า—และด้วยอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ ท่านสามารถเดินบนโลกนี้ในฐานะบุตรผู้เป็นอมตะของพระองค์ ผู้มีกำลังแข็งแกร่ง มีความเข้าใจ และกรุณาต่อผู้คนทั้งปวง

  แรงดลใจจากปรมหังสาจี ที่นำมาปฏิบัติได้

  แม้เสมือนว่าเราแบ่งแยกกันโดยเชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว ชนชั้น และอคติทางการเมือง กระนั้นในฐานะบุตรของพระเจ้าองค์เดียวกัน วิญญาณเราสามารถสัมผัสภราดรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวของโลก... ด้วยหัวใจเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากความกลัวและความเห็นแก่ตัว ขอให้เราอธิษฐานให้ประชาชาติทั้งหลายอยู่กันอย่างกลมกลืน จับมือกันเดินเข้าประตูอารยธรรมใหม่ที่งดงามยุติธรรม

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  กล่าวคำย้ำเตือนในการปฏิบัติ: “ข้าพเจ้าผ่อนคลาย ปล่อยวางภาระใจทั้งหลาย ให้พระเจ้าทรงสำแดงความรักอย่างเต็มเปี่ยม ศานติและปัญญาแห่งพระองค์ผ่านตัวข้าพเจ้า”

  การปฏิบัติง่ายๆ เพื่อขจัดความกลัว: ความกลัวเกิดจากใจ ถ้าท่านรู้สึกกลัวความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ท่านควรหายใจเข้า-ออกลึกๆ เป็นจังหวะช้าๆ หลายๆ ครั้ง ผ่อนคลายไปกับลมหายใจออกทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิตเป็นปกติ ถ้าใจท่านสงบจริงๆ ท่านจะไม่รู้สึกกลัวเลย”

  อ่านสารจากภราดาจิทานันทะ ประธานเอสอาร์เอฟ/วายเอสเอส

  flower

  คำแนะนำและกำลังใจจากศรีทยมาตา และ ศรีมฤนลินีมาตา

  มีความหวัง”: มองสถานการณ์โลกด้วยมุมมองของธรรมะ

  “คำแนะนำและกำลังใจเพื่อรับกับอีกหลายๆ ปีข้างหน้า” โดย ศรีทยามาตา

  คำแนะนำจากศรีมฤนลินีมาตา

  flower

  ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอสอาร์เอฟ

  แนะนำหนังสือและเทปบันทึกเสียงต่างๆ

  สวดอธิษฐานและกล่าวคำย้ำเตือน

  การนำปฏิบัติสมาธิ (ภาษาอังกฤษ)

  ทำสมาธิกลุ่มออนไลน์

  flower